Trong viễn thông, hơn 40% cuộc gọi bị gián đoạn do thuê bao hết tiền, không bắt máy, không liên lạc được, máy bận hoặc điện thoại hết pin. Điều này dẫn đến thất thoát doanh thu lớn và làm khách hàng không hài lòng với dịch vụ nhà mạng, ảnh hưởng hình ảnh của các Telco.

Beep Call Dich Vu

Beep Call là gì?

Beep Call là một Giải pháp giá trị gia tăng (VAS) giúp kết nối các cuộc gọi cho thuê bao hết tiền, cho phép các thuê bao có số dư bằng 0 thông báo cho các thuê bao được gọi về các cuộc gọi của họ. Khi đó, Bên được gọi (Thuê bao B) sẽ thấy cuộc gọi nhỡ từ Bên gọi (Thuê bao A) trên điện thoại của mình.

Nói cách khác, Đây là một cách thay thế để thông báo cho các thuê bao về các nỗ lực gọi của các thuê bao hết tiền (số dư tài khoản bằng 0 đồng) bằng cách gửi các cuộc gọi nhỡ thực đến bên được gọi. Doanh thu được tạo ra bởi các cuộc gọi lại của thuê bao B cho thuê bao A.

Nguyên lý hoạt động

 • Beep call là cuộc gọi ngắn có thời lượng 0,3 – 0,5 giây từ Thuê bao A đến Thuê bao B.
 • Nó giống như một cuộc gọi nhỡ thông thường trên điện thoại di động của Thuê bao B.
 • Sau khi nhận được cuộc gọi beep call, Thuê bao B thấy đã nhỡ một cuộc gọi từ thuê bao A.
 • Khoảng 25% Thuê bao B gọi lại Thuê bao A trong 30 phút sau khi nhận được cuộc gọi beep call.

Đặc điểm giải pháp

Giải pháp Beep Call của chúng tôi cung cấp một bộ tính năng toàn diện:

 • Nhận dạng của người gửi có thể được định cấu hình dưới dạng MSISDN.
 • Cho phép các nhà mạng chèn một quảng cáo trong Tin nhắn SMS cuộc gọi beep call.
 • Cho phép người vận hành kiểm soát các ngưỡng để tránh lỗi dịch vụ.
 • Thuê bao A tạo cuộc gọi đến Thuê bao B
 • Thuê bao A không có đủ số dư để hoàn tất cuộc gọi.
 • Nền tảng Beep Call đăng ký các cuộc gọi không cân bằng từ Thuê bao A đến Thuê bao B.
 • Nền tảng cuộc gọi beep call gửi một tiếng bíp (cuộc gọi cực ngắn) đến Thuê bao B thay mặt Thuê bao A
 • Thuê bao B nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động của mình từ Thuê bao A
 • Thuê bao B gọi lại Thuê bao A (lợi nhuận)
 • Các cuộc gọi bíp có thể được tạo ra cho các cuộc gọi nội mạng, ngoại mạng và quốc tế.

Việc gửi một cuộc gọi beep call không sử dụng bất kỳ kênh thoại nào, là trao đổi tín hiệu thuần túy, vì vậy nó không đòi hỏi bất kỳ chi phí bổ sung nào cho nhà mạng di động trong khi gửi các cuộc gọi beep call ra ngoại mạng.

Mọi thông tin chi tiết về Giải pháp dịch vụ Beep Call vui lòng liên hệ hotline của Inter ITS.