Lead Generation – Dữ liệu khách hàng tiềm năng là gì?

Lead Gen

Lead Generation hay Lead Gen là việc xây dựng danh sách người tiêu dùng quan tâm hoặc có thể bị hấp dẫn bới sản phẩm hay dịch vụ của một công ty nào đó.

Quá trình này thường được thiết lập với mục đích tạo ra khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch Marketing chọn lựa. Dữ liệu khách hàng tiềm năng thường được kết hợp với quản lý khách hàng tiềm năng – Lead Management để chuyển Tiềm năng thành Khách hàng thông qua các kênh mua. (tham khảo thêm wiki)

Lead Generation của ITS

Thông qua đội ngũ phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, chúng tôi có thể giúp bạn nhanh chóng xây dựng một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng lớn – Lead Generation, có mục tiêu và được lọc theo các tiêu chí bạn yêu cầu. ITS là đơn vị uy tín trong việc cung cấp Danh sách khách hàng tiềm năng – Lead Gen – chất lượng cao cho các công ty lớn của Việt nam và nước ngoài.

Bạn chỉ phải trả tiền cho cho danh sách khách hàng tiềm năng phù hợp nhất với nhu cầu, bạn có thể đảm bảo rằng ngân sách của bạn được chi trả đúng chỗ.